Safeword BDSM Podcast

סייפוורד: מדברים בדס”מ

פרק 6 - הקשר היפני

March 21st, 2021

מה זה שיבארי? איך כדאי להתחיל לקשור או להקשר? למי זה מתאים? בפרק הנוכחי ראיינו את "דולור", קושר שיבארי, שהסביר לנו על התחום המרתק הזה, תרתי משמע

Podbean App

Play this podcast on Podbean App